Hakkımda

Uzman Psikolog Zeynep Bektaş

1988 doğumlu Uzman Psikolog Zeynep Bektaş, Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur.

Girne Amerikan Üniversitesi  %50 Burslu Psikoloji bölümünde lisans eğitimini  2012 yılında bölüm birinciliği ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca yurt içinde ve yurt dışında kongrelere ve seminerlere katılmış, kendi üniversitesinde Psikoloji Öğrencileri Kongresi Kurul Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Öğrencilik hayatı boyunca Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) üniversite temsilciliği yapmıştır.

Mezun olduktan sonra Özel Eğitim Merkezinde çalışmaya başlamış; çocuk ve ailelere danışmanlık, gelişim, kişilik ve zeka testlerinin uygulanması ve raporlanması hizmeti vermiş, kurum içi danışmanlık ve ailelere yönelik eğitim seminerleri düzenlemiştir. Bireysel terapi alanında uzmanlaşmak amacıyla,  yetişkin ve ergenlerle gönüllü çalışmalar yapmış, süpervizyon almaya başlamıştır. Alanya Kent Konseyi’nde Bağımlılıkla Mücadele Projesinde yer almış, okullarda konuşmalar yapmıştır.

2016 yılında Üsküdar Üniversitesi  Klinik Psikoloji yüksek lisansını bitirerek “Klinik Psikolog” unvanını almıştır. Yüksek lisans süresince, özellikle ‘Dil Konuşma Bozukluğu’ konusunda her yaşta bireylerle çalışmalar yapmış , aynı zamanda kurum müdürlüğünü yürütmüştür.

2014 yılında Nöropsikiyatri Hastanesi’nde klinik stajını tamamlamıştır. Aynı dönemlerde  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa da gönüllü olarak çalışmış, yetişkin kişilik testlerinin uygulanması,ayaktan ve yatan hastaların gözlemlenmesi ve ön görüşme konusunda deneyim kazanmıştır.

2014 yılında Prof. Dr. Hakan Türkçapar ‘dan Bilişsel Davranışçı Psikoloji teorik eğitimini tamamlayarak, süpervizyon sürecine girmiştir. Yüksek lisans eğitiminde Yrd. Doç. Dr. Emre Sargın’ dan aldığı süpervizyon dersini başarıyla tamamlamıştır.

Dr. Emel Stroop “ Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması” konulu workshop çalışmasına katılmıştır. Aynı zamanda I.Modül ve Workshop – Dr.Harville Hendrix  ve Helen LaKelly Hunt ( 28-29 Mayıs 2015 Workshop, 30-31 Mayıs 2015 Teorik Eğitim – 32 saat )  IMAGO Çift Terapisi’ne katılım göstermiştir.

WISC-R, MMPI, SCL, Mini Mental Test, AGTE,  CAT, Gesell, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler, Peabody/Alıcı dil testi, Porteus Labirentleri, Beier Cümle Tamamlama,  uyguladığı testler arasındadır.

Mezun olduğu yıldan bu yana aktif olarak çalışmakta olup, 2016 yılından bu yana Duyu Psikoloji Merkezi, Aner Psikoloji  ve çeşitli danışmanlık merkezlerinde ergen ve yetişkin bireylerle psikoterapi seanslarını yoğun olarak yürütmektedir. Ortalama 3000 seans psikoterapi birikimini , şu anda kendi çatısı altında Trio Psikoloji’de devam ettirmekle beraber, eğitimlerine ve süpervizyon süreçlerine devam etmektedir.

EĞİTİMLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

 • IMAGO Çift Terapisi I.Modül ve Workshop – Dr.Harville Hendrix  ve Helen LaKelly Hunt ( 28-29 Mayıs 2015 Workshop, 30-31 Mayıs 2015 Teorik Eğitim – 32 saat )
 • WISC-R Uygulayıcı Sertifikası- (40saat) (USEM-İstanbul Psikoterapi Derneği)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi BDT –(42saat)(Prof. Dr. Hakan Türkçapar- 2014)
 • “Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması”konulu workshop katılımı.-

13 saat (CBT-İstanbul-Dr.Emel Stroup)

 • GAU-SEM Süpervizyonlu Özel Eğitim Sertifika Programı -60saat(2010)
 • “EMDR’a Giriş” çalışma grubu katılım belgesi.(16.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi)
 • “Yemekle Kavgayı Sonlandırmak” çalışma grubu katılım belgesi.(16.Ulusal Psikoloji Kongresi)

KATILIMCI OLDUĞU KONGRELER VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 • 16.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı (Girne Amerikan Üniversitesi 2011)
 • 2010-2012 Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) Üniversite Temsilciliği
 • 25.EFPSA  Avrupa Psikoloji Öğrencileri Kongresi katılımı   (European Fedaration of Psychology Students’ Association) (Polonya)
 • “Think Creative Think Beyond” –  Youth Action Exchange Program -Maribor Üniversitesi (Slovenya) 5.9.11- 11.9.2011
 • Koç Üniversitesi – Ulusal Psikoloji Öğrencileri Değişimi programı(UPOD) (20-26 Aralık 2010)
 • 17.Ulusal Psikoloji Kongresi
 • 16.Ulusal Psikoloji Kongresi
 • 16. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
 • 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi